Auksjon onsdag 25. november 2020 kl 18:00
Munch, Edvard(1863-1944)
To små barn

Radering trykket i svart på tykt gulhvitt papir
Arket: 314x447 mm Motivet: 80x111 mm
Usignert

Trykkerens signatur med blyant nede t.v.: O Felsing Berlin gdr.

1902
Woll 179.

Proveniens:

Per Toftager.

Vurdering
NOK 20 000–25 000USD 2 200–2 700EUR 1 800–2 300

Auksjonert onsdag 25. november 2020 kl 18:00

Tilslag NOK 40 000