Spesialister på Edvard Munch, og eldre og moderne kunst av høy kvalitet.

Avsluttet
Grev Wedels Klassiske

Auksjon tirsdag 22. mai 2001 kl 18:00

Store sal

Kielland, Kitty (1843-1914)
Interiør med rød stol

Olje på plate
41x32
Signert nede t.h.: Kitty L Kielland

UTSTILT:

Kunstnerforbundet, Oslo 1965, kat.nr. 14. Stavanger Faste Galleri: Kitty Kielland-utstillingen, 1976, kat.nr. 21. Blaafarveværket 1983, kat.nr. 63. Liljevalchs Konsthall, Stockholm: De drogo till Paris, 1988, kat.nr. 128.

Auksjonert tirsdag 22. mai 2001 kl 18:00

Vurdering
NOK 300 000–400 000

Tilslag NOK 800 000

LITTERATUR: Marit Lange: Harriet Backer og Kitty L. Kielland, utstillingskatalog Blaafarveværket 1983.

Interiøret er fra atelierleiligheten i Rue de l'Université som Kitty Kielland delte med Harriet Backer i Paris. Det er Harriet Backer som leser ved klaffebordet i dette bildet. Det finnes flere malerier av interiøret i denne leiligheten malt enten av Harriet Backer eller Kitty Kielland. De to venninnene flyttet dit i 1881 og kom til å dele leiligheten til 1888. De hadde kommet til Paris, Kitty Kielland høsten 1878 og Harriet Backer våren 1879, fra sine studieopphold i München. Til Paris reiste nå "alle" som ville utvikle seg videre som kunstnere. Det var den franske friluftsrealismen som var i vinden og som var den nye kunstretningen som trakk kunststudenter fra alle hjørner av Europa. De to venninnene kom altså til å bli boende ganske mange år i Paris, Kitty Kielland frem til 1889, mens Harriet Backer reiste i 1888. Oppholdet i Paris ble bare avbrutt av sommer- og studiereiser til Norge og i Frankrike. De to venninnene hadde glede av hverandre på mange måter, både av praktisk og intellektuell art. De delte utgiftene ved å bo og de inspirerte hverandre når det gjaldt maleriets tekniske og motivmessige muligheter. Både Kitty Kielland og Harriet Backer malte interiører. For Harriet Backer ble interiørmaleriet det mest dominerende i hennes verk, skjønt hun også har malt flere bilder utendørs. For Kitty Kielland ble interiørmaleriet en del av en større motivmessig variasjon som inkluderer malerier fra Jæren og fra fjellområder i Norge. Det var særlig i Paris-tiden Kitty Kielland malte en rekke interiører. Det tidligste er fra 1881, og man kjenner i hvert fall fire fra atelierleiligheten i Rue de l'Université, hvorav dette er ett av dem. I dette maleriet er komposisjonen bygget opp rundt kraftige fargeaksenter ved sollyset som flommer inn i interiøret. Fargene antar forskjellige valører alt ettersom sollyset slipper til. Veggene danner begrensninger i rommet, men Kitty Kielland skaper romfølelse ved sin behendige bruk av virkemidlene. De varmt røde fargene i forgrunnen i de to stolene gjør at vi først fester blikket der. Disse stolene var blitt trukket med rødt stoff: "Til jul overtrak vi med Thomasines (Lie) hjælp alle vore meubler med et rødt prægtig malerisk stof, her er nu reputerligt, malerisk og koseligt" S. 60. Den store røde stolen er lagt i skygge som også gjør at den fungerer som repoussoir for midtpartiet i bildet, som domineres av Harriet Backer der hun sitter og leser midt i bildet. Fargeaksentene i midtpartiet fanger også vårt blikk med den røde potteblomsten på bordet og den grønne veggen, som synes gressgrønn, opplyst av sollys. Videre ledes vårt blikk mot bakgrunnen av kalde farger i den opplyste hvite gardin, som får et grålig skjær i skyggepartiene, og den grålige røk og blå himmel som sees gjennom vinduet. Innfallet av lys fra vinduene gir interiøret det preg av friluftsmaleri innendørs som Harriet Backer skulle kalle "plein-airen i interiøret". Maleriet skulle males foran motivet slik at inntrykk fra øyeblikkets luft og lys kom med i bildet. En morsom detalj i bildet er maleriet, også malt av Kitty Kielland, som henger øverst i interiøret over Harriet Backer. Det er Efter solnedgang med motiv fra herregården i Bosvik ved Risør. Dette bildet er en gjentagelse av det store bildet Efter solnedgang fra 1885, som fikk glimrende kritikker i Kristiania på Høstutstillingen. Kitty Kielland fikk lyst til å male en gjentagelse som hun kunne sende til Salonen i Paris. Der ble bildet refusert, og Kitty Kielland ble meget sjokkert. Her henger det refuserte bildet i atelierleiligheten og kan hjelpe med å datere interiørmaleriet, som mest sannsynlig er malt våren 1886, fordi denne versjonen av Efter solnedgang ble sendt til Göteborgerutstillingen denne sommeren.