Spesialister på Edvard Munch, og eldre og moderne kunst av høy kvalitet.

Avsluttet
Grev Wedels Klassiske

Auksjon tirsdag 22. mai 2001 kl 18:00

Store sal

Werenskiold, Sophie Thomesen (1849-1926)
Terningspillende gategutter

Olje på lerret
92x70
Usignert

Malt av Sophie T. Werenskiold som kopi etter Bartolome Esteban Murillo (1618-1682)s mesterverk: "Terningspillende tiggergutter", eller "Spanske gategutter" Proveniens: Kopien har vært i en Kragerø-families eie i tre generasjoner.

Auksjonert tirsdag 22. mai 2001 kl 18:00

Vurdering
NOK 20 000–30 000

Usolgt

LITTERATUR: Knut Berg: „Maleriet 1870-1900", Norges kunsthistorie, Oslo 1981, bind 4, s. 109-260.
Katalog Alte Pinakothek München 1986.
Anne Wichstrøm: Kvinneliv Kunstnerliv, Oslo 1997.

Maleriet "Terningspillende gategutter" av Murillo henger i Alte Pinakothek i München. Det har vært i samlingen helt fra opprettelsen av galleriet i 1836. Bildet ble ervervet av kurfyrst Karl Emanuel fra kunstsamleren Colen i 1698. Maleriet er malt i 1670 til 1675. Det er stort, 146x108 cm, og er malt i olje på lerret. Det er regnet som det beste og mest modne av de fem genrebildene Alte Pinakothek besitter av maleren. Murillo malte fra bydelen S. Cruz i Sevilla. Gateguttene beskyttet seg om sommeren fra sol og varme med lerretsduk som ble spent over der de holdt til. Det kan være grunnen til at lyset i Murillos bilder har et særpreget svakt og disig lys. Han skapte en ny billedtype hvor disse guttene blir representanter for en sunn og malerisk folketype. De blir idealisert, det er bare i detaljene maleren gir en realistisk skildring av gateguttene med sine fillete klær og skitne føtter. En slik realisme i detaljbehandlingen kan spores tilbake til den stor barokkmester Caravaggio på begynnelsen av 1600-tallet. Sofie Thomesen befant seg som malerstudent i München i årene 1876 til ca. 1880, og fikk lære seg betydningen av å sette seg inn i den store europeiske malertradisjon . München-skolen og miljøet rundt akademiet var opptatt av de gamle mestre, og særlig høyrenessansens og barokkens store forbilder. Som Berg skriver i kapitlet: "1870-årene. Historisme og realisme": Vel ingen andre steder ble de så flittig studert og kopiert som akkurat her. S. 112. Det var vanlig og nødvendig å kopiere bilder av de store mestre for å lære seg teknikk og fargebruk. Vi vet at Sofie Thomesen gjorde det, hun har bl.a. også malt en kopi av Rafels "Madonna della Tenda", som likeledes befinner seg i Alte Pinakothek.