Auksjon tirsdag 1. juni 2021 kl 10:00
Sitter, Inger(1929-2015)
Uten tittel

Fargelitografi
Lysmål: 48x36
Signert nede t.h.: Inger Sitter

Nummerert nede t.v.: 47/100
Oeuvrekat.nr. 171

Vurdering
NOK 5 000–7 000

Auksjonert tirsdag 1. juni 2021 kl 10:00

Tilslag NOK 3 500