Auksjon torsdag 7. juni 2001 kl 18:00
Rian, Johs.(1891-1981)
Kvinne med cello

Akvarell og blyant på papir, lysmål
28x20
Signert nede t.h.: J Rian

Vurdering
NOK 12 000–15 000

Auksjonert torsdag 7. juni 2001 kl 18:00

Tilslag NOK 23 000

LITTERATUR: Magne Malmanger: "Rians billedverden", Johs. Rian, Oslo 1994.

Alt i 1948 dukket motivet med en pike eller en kvinne med cello opp i Rians billedverden. Han benyttet motivet så ofte at det antagelig hadde en særlig betydning for kunstneren. Ofte er det en enkeltfigur i interiør. ...nettopp den rytmiske repetisjon av mykt svungne, kvinnelige former synes i særlig grad å ha imøtekommet kunstnerens maleriske hensikter ved den tid... S. 60. Rian malte flere akvareller med dette motivet.