Auksjon lørdag 11. desember 2021 kl 15:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Nattkafé

Radering trykket i svart på middels tykt gulhvitt papir
Arket: 290x380 mm Motivet: 147x197 mm
Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch
Påtegnet med blyant av kunstneren nede t.h. under signaturen: avant lettre

Trykkerens signatur med blyant nede t.v.: O Felsing Berlin gdr.

1901
Woll 161 b).

Vurdering
NOK 60 000–80 000USD 6 700–8 900EUR 6 000–7 900

Auksjonert lørdag 11. desember 2021 kl 15:00

Tilslag NOK 70 000