Auksjon onsdag 24. november 2021 kl 18:00
Dahl, Johan Christian(1788-1857)
Gård ved Feigum i Lusterfjorden 1851

Olje på lerret
28x46
Signert og datert nede t.h.: J Dahl 1851.

Bang 1128, hos Bang står det: "Present whereabouts unknown". Malt etter en studie fra Dahls første reise i Norge i 1826. Johan Christian Dahl har også tegnet og malt Feigumfossen i 1840 og 1848. På begge disse maleriene står det også hos Bang: "Present whereabouts unknown", ref. Bang 914 og 1083.

Proveniens:

4th Baron Dimsdale, England. I "Einnahmen" hos Dahl for 1851, oversatt fra Bang: "Til Dimsdale, England - Landskap i Lyster - gårdsbygninger mellom digre kampesteiner - 50 rd".

Vurdering
NOK 200 000–300 000

Auksjonert onsdag 24. november 2021 kl 18:00

Tilslag NOK 300 000

LITTERATUR: Leif Østby: «En kunstner möter sitt land», Höjdpunkter i norsk kunst, Nationalmuseum, redigert av Bengt Dahlbäck, Stockholm 1968, s. 67-100.

Marie Lødrup Bang: Johan Christian Dahl 1788-1857 Life and Works, 3 bind, Oslo 1987, kat.nr. 1128, studien fra 8. august 1826 avbildet i bind 3, plansje 486, i og med at Bang ikke hadde foto av maleriet, som hun visste eksisterte, men ikke hadde sett og ikke visste hvor befant seg: "Present whereabouts unknown".

Bang skriver at bildet er nevnt i Dahls "Einnahmen" for 1851, og hun oversetter det til engelsk på følgende måte:

"To Dimsdale, England - Landscape in Lyster = farm buildings between big boulders - 50 rd.". Bang, bind 2, s. 336.

I det originale "Einnahmen" for årene 1824 til 1855 står det litt annerledes, men noe utydelig følgende under året 1851:

"d. 11. Novbr. for et maleri Parti - i Lyster - Bond=gaard imellem Store Masser (?) til fuga (?) londoner given Baron von Dimsdale 50 rd.".

Foto:

Ms.fol._1882_k.pdf

Undertekst:

"Einnahmen", Johan Christian Dahls regnskapsbok med oversikt over inntekter for årene 1824-1855 med siden som omhandler 11. Nov. 1851.

Dette maleriet er også nevnt hos Østby:

Leif Østby skriver at en utsøkt vakker tegning ble til i Eide, innerst i Lusterfjorden, ... .

Merkelig nok ser det ikke ut til at Dahl har utnyttet denne praktfulle tegningen til noe maleri, mens han derimot i 1851 malte et langt mindre dramatisk motiv fra Feigum med en svær ur i forgrunnen. S. 93.