Auksjon fredag 19. november 2021 kl 10:00
Eikaas, Ludvig(1920-2010)
Gunnar S. Gundersen

Radering
Motivet: 29,5x25
Signert nede t.h.: Eikaas

Påtegnet nede t.v.: PröveTrykk
Påtegnet med dedikasjon nede på midten

Vurdering
NOK 5 000–7 000

Auksjonert fredag 19. november 2021 kl 10:00

Tilslag NOK 3 500