Auksjon fredag 19. november 2021 kl 10:00
Bergman, Anna-Eva(1909-1987)
Hefte/plakat for maleriutstilling i Paris 1958

Radering
Arket: 33x25, Motivet: 30x20
Signert nede t.h.. AE Bergman

Nummerert nede t.v.: 18/300

Utstillingshefte/plakat for maleriutstilling i Gallerie de France 7. februar - 9. mars 1958

Vurdering
NOK 15 000–20 000

Auksjonert fredag 19. november 2021 kl 10:00

Tilslag NOK 12 000