Auksjon fredag 19. november 2021 kl 10:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Mannshode

Radering trykket i svart på tykt gulhvitt papir
Arket: 255x185 mm Motivet: 115x85 mm
Usignert

1906
Woll 277 c).

Bibliofilutgave. Trykket som originalradering i Curt Glaser: Edvard Munch, Berlin 1918, i 2000 eks.
Se Appendiks V, Woll, s. 479.

Vurdering
NOK 10 000–15 000

Auksjonert fredag 19. november 2021 kl 10:00

Tilslag NOK 8 000