Auksjon torsdag 2. juni 2022 kl 18:00
Sitter, Inger(1929-2015)
Piemonte 1975

Olje på lerret
146x105
Signert og datert nede t.h.: Sitter 75

Signert og påtegnet med tittel på baksiden, på blindrammen: "Piemonte" Inger Sitter President Harbitz' gt. 19B

Utstilt:

Kat.nr. 173 skrevet med penn på baksiden, på blindrammen. Også nummerlapp samme sted: 14.

Vurdering
NOK 200 000–300 000

Auksjonert torsdag 2. juni 2022 kl 18:00

Tilslag NOK 170 000