Auksjon onsdag 1. juni 2022 kl 10:00
Egner, Thorbjørn(1912-1990)
Gården Øvre Mo og Midtgarden i Rauland 1944

Litografi
Lysmål = Motivet: 14-15x27-23
Begge signert og datert nede t.h.: Thorbjørn Egner 44

Påtegnet nede t.v. henholdvis: Særkopi nr. 3/10 og Særkopi 2/10

2 stk. selges samlet

Vurdering
NOK 3 000–5 000

Auksjonert onsdag 1. juni 2022 kl 10:00

Tilslag NOK 3 200