Auksjon lørdag 10. desember 2022 kl 15:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Gamle kvinner på sykehus

Radering trykket i svart på middels tykt gulhvitt papir
Arket: 345-349+51+75x323 mm Motivet: 176x122 mm
Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch

Trykkerens signatur med blyant nede t.v.: O Felsing Berlin gdr.

1902
Woll 176.

Vurdering
NOK 40 000–60 000

Auksjonert lørdag 10. desember 2022 kl 15:00

Tilslag NOK 40 000