Auksjon lørdag 16. desember 2023 kl 15:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Døden i sykeværelset (1896)

Litografi trykket i svart på gulhvitt papir
Arket: 495x650 mm, Motivet: 400x550 mm
Usignert

Woll 65

Vurdering
NOK 400 000–600 000USD 37 200–55 800EUR 34 100–51 100

Auksjonert lørdag 16. desember 2023 kl 15:00

Usolgt