Auksjon torsdag 30. november 2023 kl 18:00
Gundersen, Gunnar S.(1921-1983)
Komposisjon

Olje på lerret
91x125
Signert nede t.h.: Gunnar S

Vurdering
NOK 250 000–350 000

Auksjonert torsdag 30. november 2023 kl 18:00

Tilslag NOK 250 000

Gunnar S. Gundersen fikk sin tidligste utdanning fra et tegnekurs ved ABC skolen i 1940. Skolen var et viktig arnested for flere av mellomkrigstidens grafikere, illustratører og reklametegnere. Gundersen utpreget seg tidlig med en egenart i sitt formspråk, og særlig var hans tegnelærer Scheen en av de som så en egenart i Gundersens strek. Scheen oppfordret Gundersen til å perfeksjonere sitt tegnetalent ytterligere, gjennom en nærmere studie av Snorres kongesagaer. For Scheen hadde sagaen illustrasjoner av den ypperste kvalitet, og noe som han muligens kunne se likheter med Gundersen maskuline og forenklede, dekorative form. Gundersens modellering av kroppen, var derimot Scheen ikke spesielt imponert av. Selv skal Gundersen ha syntes at akttegning og dens anatomiske linjer var særlig vanskelig. Portretter hadde han derimot sansen for, og ofte med en form humor eller antydning til karikatur.

Tegneutdannelsen fikk en brå avslutning i 1941, da Gundersen ble plassert i arbeidsleir i Selbu under okkupasjonen. Med flaks i uflaks, fikk han likevel praktisert sin tegning gjennom portretter og motiver som ble hengende i arbeidsbrakkene. Elev og tegnelærer holdt kontakten via brevveksling, og i perioden Gundersen oppholder seg i leiren, påpeker Scheen at Gundersen har utviklet en konstruktiv formsans, hvor tegningen tydelig bæres av et skjelett som skaper den videre formen. Denne observasjonen er muligens det vi i dag kan si er essensen i Gundersens motivunivers.

Etter en personlig krise, kommer Gundersen til en kunstnerisk oppvåkning i 1944, under en tur ut i naturen. Hans observasjoner av sollyset på vannet og fjellets kontraster i lilla og sort, ga ham inspirasjonen til å utvikle et nytt og mer forenklet formspråk som ga inspirasjon til å jobbe videre innenfor det visuelle feltet. Den formelle kunstfaglige utdannelsen ble gjort i siste halvdel av 1940 årene ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, hvor han tok leksjoner i rader klassen. Senere var han innom Statens kunstakademi, og tok studieturer til Paris.

Selv om Gundersen jobbet med både grafikk og maleri, ble hans kunst mer sammenfallende. I 1960 årene utviklet han en helt unik type serigrafi. Felles for alle hans motiver i ulike medium, er en dynamisk og sterk bruk av form og farge. Motivene kan sees som rytmiske grupperinger av ulike strukturer. Bildene er likevel organisk sammenhengende, noe som gir motivet et overordnet harmonisk uttrykk.

Mer enn 200% prosent verdistigning for Gunnar S. Gundersen på 10 år

Grev Wedels Plass Auksjoner følger prisutviklingen i kunstmarkedet nøye for å kunne sette vurderinger som blir veiledende for både kjøpere og selgere. Dette gjelder spesielt kunstnere som regelmessig er med på våre auksjoner. Gunnar S. Gundersen er et eksempel på en kunstner som har vært etterspurt gjennom mange år. Ved å sammenlikne gjennomsnittsprisen for alle malerier frembudt på auksjon i perioden 2009-2013 med perioden 2019-2023, er verdistigningen på mer enn 200%*.  Økt etterspørsel skyldes blant annet at Gunnar S. Gundersens kunst også appellerer til yngre kjøpere. De to høyeste noteringene for malerier på auksjon, har blitt oppnådd hos GWPA de 5 siste årene. Det er særlig verker fra etter 1960 som har oppnådd de høyeste prisene. På Høstens Utvalgte frembyr vi et representativt verk fra denne perioden.

År 2009-2013: Antall solgte verk 12, Gjennomsnittspris** kr. 98 413

År 2019-2023: Antall solgte verk 16, Gjennomsnittspris** kr. 305 180

* Tall basert på alle auksjonsnoteringer tilgjengelig i perioden, hentet fra Artprice.com

** Priser omregnet fra Euro til NOK med dagens valutakurs