Auksjon lørdag 16. desember 2023 kl 15:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Hans Jæger II (1943-44)

Litografi trykket i svart på gulhvitt papir
Arket: 500x385 mm, Motivet: 420x337 mm
Usignert

Woll 747

Vurdering
NOK 300 000–400 000USD 27 900–37 200EUR 25 600–34 100

Auksjonert lørdag 16. desember 2023 kl 15:00

Tilslag NOK 200 000