Auksjon lørdag 16. desember 2023 kl 15:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Den fri kjærlighets by (1908-09)

Litografi trykket i svart på tykt hvitt papir
Arket: 500x320 mm, Motivet: 320x200 mm
Usignert

Woll 365

Vurdering
NOK 50 000USD 4 700EUR 4 300

Auksjonert lørdag 16. desember 2023 kl 15:00

Tilslag NOK 45 000