Auksjon lørdag 16. desember 2023 kl 15:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Molbohistorien: Molboene og høna (1938(?))

Litografi trykket i svart på gulhvit velin
Arket: 348x478 mm, Motivet: 315x395
Signert med blyant nede t.h.: Edv. Munch

Molbohistorien om høna og gulleggene, henspiller på Munchs forhold til likningsmyndighetene. Høsten 1938 stilte han ut tegningene i Oslo og opplyste at de var "studier til en molbohistorie der i nær fremtid vil utkomme i litografi" (Aftenposten 17.9.1938).

Woll 738

Vurdering
NOK 40 000–60 000USD 3 700–5 600EUR 3 400–5 100

Auksjonert lørdag 16. desember 2023 kl 15:00

Tilslag NOK 42 000