Auksjon onsdag 5. juni 2024 kl 18:00
Thaulow, Frits(1847-1906)
Hest og kjerre i norsk tun 1894

Olje på lerret
60x80
Signert nede t.v.: Frits Thaulow 94.

Vurdering
NOK 150 000–200 000USD 14 100–18 800EUR 13 000–17 400

Auksjonert onsdag 5. juni 2024 kl 18:00

Tilslag NOK 140 000

Stedsbetegnelse.

Dette bildet har gått under navnet «Fra Kragerø», noe som etter alt å dømme skyldes en gjetning fra eierens side ved en auksjon hos Blomqvist, Oslo, 6/11-1933. I Nasjonalmuseets samling av auksjonskataloger finnes katalogen med en tilføyd blyantnotis: «Fra Kragerø. Utenfor katalog. Solgt  kr. 1.250».Selgeren i 1933 er ikke kjent, men en nærmere gransking av Blomqvists kataloger viser et par andre bilder betegnet som «Fra Kragerø», men som ikke kan være derfra:12/6-1953 nr. 9. Fra Kragerø 1886 (med blyant: 10.000).25/3-1963. nr 54. Fra Kragerø, pastell 1888, kr. 3.500. Thaulow malte i Kragerø i 1882, men kom aldri tilbake dit. Lappen på baksiden bør vise til auksjonen i 1933, og det samme må et godt sort-hvitt fotografi av O Væring, som er gjengitt i E. Østvedts Thaulow-bok fra 1951, s. 119. Bildet ble sist sett på en Blomqvist-auksjon 3/3-1986, nr. 133, estimat kr. 400-600.000, men usolgt, gjengitt i farger på katalogens omslag.

Kan stedet dokumenteres?

Thaulow flyttet til Frankrike i 1892, men det betyr ikke at han mistet kontakten med Norge. Om hans planer for 1894 finnes det antydninger om et Norgesbesøk i et brev fra hans mor Nina Thaulow til Bjørnstjerne Bjørnson, datert 19/3-94 (Bjørnsonsamlingen, Nasjonalbiblioteket):«Fritz og hans Familie kommer hjem engang i Maj, og skal da boe oppe hos mig paa Solhoug … Nina kommer op til os i Sommer, Fritz lægger  mange Planer om Toure tilfjelds hvor de alle skal optræde som Byciklister…»Nina (1875-1966) var hans eldste datter av første ekteskap og oppkalt etter kunstnerens mor.

Bilder fra Norgesoppholdet.

Det er naturlig å tenke seg at motivet for det aktuelle bildet kan settes i forbindelse med en av disse fjellturer, skjønt vi ikke har mange konkrete detaljer. Kunstneren forlot Norge igjen omkring 15/8-1894.

Vidar Poulsson (Mag.art.)