Auksjon tirsdag 6. november 2001 kl 18:00
Normann, Adelsteen(1848-1918)
Fra Lærdal

Olje på lerret
105x157
Signert nede t.v.: A Normann

Påtegnet med tittel på baksiden, på blindrammen.

Utstilt:

Internationale Kunst Ausstellung, Berlin 1896, kat.nr. 2641.

Vurdering
NOK 150 000–200 000

Auksjonert tirsdag 6. november 2001 kl 18:00

Tilslag NOK 190 000