Auksjon tirsdag 27. november 2001 kl 19:00
Rian, Johs.(1891-1981)
Øst for sol og vest for måne

Olje på plate
33x41
Signert nede t.h.: J Rian

Påtegnet med tittel, datert 1960 og signert J R, på baksiden av platen, samt påtegnet: Utkast til Maanenatt. Utkast til maleri i Rikstrygdeverket.

Vurdering
NOK 30 000–40 000

Auksjonert tirsdag 27. november 2001 kl 19:00

Usolgt