Auksjon tirsdag 27. november 2001 kl 18:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Kvinne med rødt hår og grønne øyne. Synden

Fargelitografi på meget tynt japanpapir
Arket: 793x553 mm Motivet: 699x402 mm
Usignert

1902. MM G 241. Sch.nr. 142 c. Woll nr. 198 V. Avhendet av Munch-museet i 1966 som vederlag for ervervet bilde av Edvard Munch. 3 stempler på baksiden av arket fra Munch-museet: "Munch-Museet"; "Fra Edvard Munchs testamentariske gave OSLO KOMMUNE" og "Munch-Museet Bo nr. (påtegnet med penn:) 241-23, Sch.nr. (påtegnet med penn:) 142". Opprinnelig fra Munchs testamentariske gave fra 1940 til Oslo Kommune.
Pent eksemplar. Bekreftelse på avhendelseserklæringen fra Munch-museet medfølger.

Vurdering
NOK 400 000

Auksjonert tirsdag 27. november 2001 kl 18:00

Tilslag NOK 340 000

Woman with Red Hair and Green Eyes. The Sin
Colour-lithograph on very thin Japan paper
Sheet: 793x553 mm Image: 699x402 mm
Unsigned
1902. MM G 241. Sch.no. 142 c. Woll no. 198 V.
Transfered by the Munch-museet in 1966 in compensation for an acquired work by Edvard Munch.
3 stamps on the verso from the Munch-museet.
Originally part of Edvard Munch's bequest of 1940 to the City of Oslo.
Fine impression.
Declaration of transfer from the Munch-museet follows.