Auksjon tirsdag 27. november 2001 kl 18:00
Munch, Edvard(1863-1944)
På kjærlighetens bølger

Litografi i rødt på tynt gråhvitt papir
Arket: 432x554 mm Motivet: 310x419 mm
Usignert

1896. MM G 213. Sch.nr. 71. Woll nr. 81 V. Meget pent eksemplar. Registreringsbekreftelse fra Munch-museet medfølger.

Vurdering
NOK 150 000

Auksjonert tirsdag 27. november 2001 kl 18:00

Tilslag NOK 230 000

On the Waves of Love
Lithograph printed in red on thin greyish-white paper
Sheet: 432x554 mm Image: 310x419 mm
Unsigned
1896. MM G 213. Sch.no. 71. Woll no. 81 V.
Very fine impression.
Certificate Confirmation from the Munch-museet follows.