Auksjon tirsdag 27. november 2001 kl 18:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Statsminister Otto Blehr

Litografi i svart på tynt gulhvitt papir
Arket: 550x452 mm Motiv: 355x255 mm
Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch

Påtegnet med blyant av kunstneren nede t.h.: Statsminister Blehr Gedruckt Hagen 1926.
1926. MM G 489. Woll nr. 678. 2 små sammenlimte rifter i margen t.h. L: 1,2 cm. Kopi av registreringsbevis fra Munch-museet medfølger.

Vurdering
NOK 20 000

Auksjonert tirsdag 27. november 2001 kl 18:00

Tilslag NOK 20 000

Otto Albert Blehr (1847-1927) var en norsk jurist og en ledende politiker for Venstre, som hadde flere viktige stillinger og verv. Han spilte en avgjørende rolle i oppløsningen av unionen med Sverige, og formet en Venstre-regjering i 1921-23. Munch portretterte ham i flere versjoner fra 1927-30.

Prime Minister Otto Blehr
Lithograph printed in black on thin cream wove
Sheet: 550x452 mm Image: 355x255 mm
Signed in pencil lower right: Edv Munch
Inscribed in pencil by the artist lower right: Statsminister Blehr Gedruckt Hagen 1926.
1926. MM G 489. Woll no. 678.
2 small restorations in the right margin.
Copy of Certificate of Registration from the Munch-museet follows.

Otto Albert Blehr (1847-1927) was a Norwegian lawyer and a leading politician in the Liberal Party, holding a number of important offices and posts. He played a decisive role in the dissolution of the union with Sweden, and formed a Liberal government from 1921-23. Munch painted his portrait in several versions from 1927-30. Woll, p. 400.