Auksjon torsdag 30. mai 2002 kl 20:00
Gude, Hans Fredrik(1825-1903)
Vaskekoner ved elv 1872

Olje på lerret
25x38
Signert og datert nede t.v.: H F Gude 1872

Vurdering
NOK 120 000–150 000

Auksjonert torsdag 30. mai 2002 kl 20:00

Tilslag NOK 200 000

LITTERATUR: Frode Haverkamp: "Gude, Hans Fredrik", Norsk kunstnerleksikon, Oslo 1982, bind 1, s. 810-818.

I denne lille perlen fra Gudes hånd har han inkorporert mange elementer som bidrar til å gjøre bildet til en helhetlig landskapskomposisjon. Trærne til venstre og bygningene til høyre danner innramning for bildets sentrale del med den maleriske stenbroen. Figurene føyer seg naturlig inn i landskapet med sine gjøremål oppå, ved siden av og under broen. På en utvungen måte bringes de forskjellige elementene sammen til et kompositorisk hele. Gude makter på mesterlig vis å iscenesette et bilde slik at det virker tilforlatelig realistisk. Gude kunne gjerne sette sammen naturelementer og figurstaffasje slik at det passet inn i det maleriet han ville skape, han har nok ikke stått foran dette motivet og nedtegnet det han så, han har brukt elementer fra flere motiver han hadde sett. Han …beholdt livet igjennom overbevisningen om at et ferdig arbeide skulle være en "erindringens kunst" snarere enn direkte reproduksjon av synsinntrykket. S. 813.