Auksjon torsdag 21. november 2002 kl 19:00
Tidemand, Adolph(1814-1876)
Fanitullen 1853

Olje på lerret
54x65
Signert og datert nede t.h.: A. Tidemand Df. 1853

Utstilt:

Blaafarveværket 1984, kat.nr. 29.

Vurdering
NOK 2 000 000

Auksjonert torsdag 21. november 2002 kl 19:00

Tilslag NOK 1 200 000 med forbehold

LITTERATUR: Lorentz Dietrichson: Adolph Tidemand, hans Liv og hans Værker, Christiania 1878, No 393, omtalt 2, 22.

Fanitullen ble malt av Tidemand etter et dikt av Jørgen Moe. Det ble malt i Düsseldorf i april 1853. Det er skapt da nasjonalromantikken sto på sitt høyeste. Bildet var et bestillingsverk fra Christiania Kunstforening som kjøpte det for Kr. 628.-. Det tilfalt adjunkt Holth da det ble utloddet. Tidemand oppførte bildet i sin salgskatalog hvor det har nr. 167. Bildet har et anekdotisk motiv med kjøgemesteren som gikk ned i kjelleren for å tappe øl, og ble grepet av redsel ved å se fanden sitte på øltønnen og spille en vill slått. Spillet hadde en demonisk makt som fremkalte og underholdt en blodig kamp ovenpå under et bondebryllup. Kjøgemesteren kunne etterpå, etter sagnet, spille den melodien fanden hadde spilt. Dette stoffet ble behandlet av Jørgen Moe i diktet Fanitullen. Det er diktet som begynner slik:

"I hine hårde dage da øldrikk og svir,
hallingdølens knivblad satt løst i hans slir,
da kvinnene til gilde bar likskjorten med
hvori de kunne legge sin husbonde ned."

Bildet er unikt i den forstand at det bare finnes i én versjon. I samme år malte Tidemand også temaet med kamp i bondebryllup med tittel: Strid i et norsk bondebryllup. Antagelig var Fanitullen ment som en predella til det store bildet av bryllupsstriden. De to bildene hørte tematisk sammen i og med at de bygget på diktet av Jørgen Moe.