Auksjon torsdag 21. november 2002 kl 19:00
Rian, Johs.(1891-1981)
Piken i sengen 1946

Olje på lerret
93x65
Signert og datert nede t.v.: J Rian. 46

Påtegnet på baksiden, på blindrammen: Rekonvalesent.

Utstilt:

Statens Kunstutstilling, Kunstnernes Hus, Oslo 1946, kat.nr. 289. Bergen 1946. Stockholm 1947. Kunstnerforbundet, Oslo 1961, kat.nr. 5. Kunstnerforbundet 1949, kat.nr. 7, med årstall 1945 og tittel: "Rekonvalesent". Kunstnernes Hus, Oslo 1967, kat.nr. 1B. Museet for Samtidskunst, Oslo 2002..

Vurdering
NOK 300 000–400 000

Auksjonert torsdag 21. november 2002 kl 19:00

Tilslag NOK 210 000

LITTERATUR: Vibeke Hurum: Johs. Rian Tema med variasjoner, Oslo 2002.

Krigens slutt betydde ikke bare en nasjonal frigjøring, men for Rian også en nyskapende, personlig følelse av frihet i det maleriske uttrykk. Det mentale mørke som krigsårene hadde forårsaket, ble avløst av inspirert arbeidslyst som gav seg utslag i en rik, lysfylt farge og en forenklet og monumental formabstraksjon.Utstillingen i Kunstnerforbundet i 1949 signaliserte derfor et høydepunkt i hans karriere, og den fikk en begeistret mottakelse. …Bilder som "Lekselesing"…, "Pike med grønne epler"…, "Pike som grer håret"…, "Piken i sengen" og "Sort og gul kjole"… var preget av en forenkling og av en storlinjet formfølelse som innvarslet noe nytt i hans måte å organisere flaten på. Figurene fylte nå det meste av bildet og dominerte komposisjonen, men i tett dialog med billedgrunnen. Fargene fikk klinge mot hverandre i et rikt og raffinert samspill, og med en egen stofflighet som fremkom gjennom krappe, skrå penselstrøk. S. 36.