Auksjon torsdag 21. november 2002 kl 21:30
Munch, Edvard(1863-1944)
Hus i Kragerø

Litografi trykket i sort på middels tynt gulhvitt
Arket: 335x493 mm Motivet: 335x493 mm
papir Signert med blyant nede t.h.: Edvard Munch

1916. MM G 508. Woll nr. 574.

Vurdering
NOK 30 000–40 000

Auksjonert torsdag 21. november 2002 kl 21:30

Tilslag NOK 44 000

Houses in Kragerø
Lithograph printed in black on medium thick cream wove
Sheet: mm Image: mm
Signed in pencil lower right: Edvard Munch
1916
MM G 508. Woll no. 574.