Auksjon onsdag 18. juni 2003 kl 19:00
Speil

Fogylt og gullmalt gips og tre
82x103
Nyrokokko, ca. 1860

Fasettslepet speilglass.

Vurdering
NOK 5 000

Auksjonert onsdag 18. juni 2003 kl 19:00

Usolgt