Auksjon onsdag 19. november 2003 kl 21:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Livet

Radering trykket i svart på tykt hvitt papir
Arket: 396x450 mm Motivet: 335x395 mm
Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch Påtegnet av kunstneren nede t.h.: "2det Forsogstryk 1915 (Selv)".

1915
MM G 173. Woll nr. 502.

Vurdering
NOK 40 000–60 000

Auksjonert onsdag 19. november 2003 kl 21:00

Tilslag NOK 35 000

Life
Intaglio print printed in black on heavy white wove
Sheet: 396x450 mm Image: 335x395 mm
Signed in pencil lower right: Edv Munch
Annotated and dated in pencil by the artist lower right: "2det Fosogstryk 1915 (Selv)" (Second trial proof 1915 (Self))
Annotated in pencil in the margin lower left: Forsökstryk 5. (Trial proof 5.)
1915
MM G 173. Woll no. 502.