Auksjon onsdag 19. november 2003 kl 21:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Løsrivelse II

Litografi trykket i gråblått på middels tynt
Arket: 484x711 mm Motivet: 415x640 mm
gulhvitt papir
Usignert Signert og datert i stenen: E Munch 96

1896. MM G 210. Sch.nr. 68. Woll nr. 78.

Vurdering
NOK 150 000–200 000

Auksjonert onsdag 19. november 2003 kl 21:00

Tilslag NOK 180 000

Separation II
Lithograph printed in greyish-blue on medium heavy white wove
Sheet: 484x711 mm Image: 415x640 mm
Unsigned
1896
MM G 210. Sch.no. 68. Woll no. 78.