Auksjon tirsdag 16. desember 2003 kl 18:00
Rolfsen, Alf(1895-1979)
Kong Sverre ved Tønsberg

Penn på papir, lysmål
23x25
Usignert

Original tegning til illustrasjon i Nordal Rolfsens lesebok under: Sverre ved Tønsberg.

Vurdering
NOK 1 500–2 000

Auksjonert tirsdag 16. desember 2003 kl 18:00

Usolgt