Auksjon lørdag 19. august 2000 kl 15:00
Ikon

Bemalt tre
35x30
Russland, ca. 1870-1900

Kristus på korset, omgitt av fire billedfelter: Oppe t.v.: Kristus Pantokrator; oppe t.h.: Maria med barnet; nede t.v.: Maria med Jesus; nede t.h.: Den hellige Nikolas av Myra

Utstilt:

Takstbrev medfølger

Vurdering
NOK 5 000

Auksjonert lørdag 19. august 2000 kl 15:00

Tilslag NOK 6 000