Auksjon tirsdag 16. desember 2003 kl 18:00
Krigsgud

Utskåret tre
H: 54 cm.
Ant. barokk, tidlig 1700-tallet. Ares?

Skåret i høyt relieff. Rester av bemaling.

Vurdering
NOK 3 000–5 000

Auksjonert tirsdag 16. desember 2003 kl 18:00

Tilslag NOK 3 000