Auksjon torsdag 10. juni 2004 kl 20:00
Gundersen, Gunnar S.(1921-1983)
Komposisjon

Sjablongtrykk
28x38
Signert og datert nede t.v.: Gunnar S. G.

Signert med blyant på baksiden: Gunnar S. Gundersen. Flere sjablonger er benyttet. De blanke partier er antagelig påført med pensel av kunstneren. Sannsynligvis et unika arbeide.

Vurdering
NOK 6 000–8 000

Auksjonert torsdag 10. juni 2004 kl 20:00

Tilslag NOK 4 000