Auksjon mandag 29. november 2004 kl 21:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Kristiania-Boheme I

Radering trykket i svart på tykt gulig papir
Arket: 388x464 mm Motivet: 206x285 mm
Signert med blyant nede t.h.: E Munch

Påtegnet med blyant av kunstneren nede t.h.: avant lettre Trykkerens signatur nede t.v.: O Felsing Berlin gdr.
1895
Sch.nr. 10. Woll nr. 15.

Vurdering
NOK 100 000

Auksjonert mandag 29. november 2004 kl 21:00

Tilslag NOK 130 000

Kristiania Bohemians I
Intaglio print printed in black on heavy cream wove
Sheet: 388x464 mm Image: 206x285 mm
Signed in pencil lower right: E Munch
Annotated in pencil by the artist lower right: avant lettre
Annotated in pencil with the printer's signature lower left: O Felsing Berlin gdr.
1895. Sch.no. 10. Woll no. 15.