Auksjon lørdag 19. august 2000 kl 15:00
Bord

Gran/furu
H: 73 cm. L: 90 cm. B: 65 cm.

Utskåret sarg og øvre del av svungne ben. Rokokko ca 1760. Nyere plate.

Vurdering
NOK 10 000–15 000

Auksjonert lørdag 19. august 2000 kl 15:00

Tilslag NOK 24 000