Auksjon torsdag 16. desember 2004 kl 18:00
Ukjent, kunstner
Anna Colbjørnsen

Kobberstikk, lysmål
45x56
Stukket av E. Pauelsen 1779

Prestekonen i Norderhov som fikk varslet de norske tropper om svenskenes plantlagte anfall mot Christiania og som dermed fikk stoppet det.

Vurdering
NOK 1 500–2 000

Auksjonert torsdag 16. desember 2004 kl 18:00

Tilslag NOK 4 200