Auksjon onsdag 15. juni 2005 kl 19:00
Peterssen, Eilif(1852-1928)
Studier fra Europa

Blyant på papir
9,5x16,5 til 17
3 stk. signert: EP. 3 stk. usignert.

Antagelig fra samme skissebok. 6 stk. opplimt på papp og innrammet i samme ramme. Påtegnet på bakpappen: Eilif Peterssen Tegninger fra 70 aarene.

Vurdering
NOK 2 000–3 000

Auksjonert onsdag 15. juni 2005 kl 19:00

Tilslag NOK 3 600