Auksjon tirsdag 29. november 2005 kl 19:45
Munch, Edvard(1863-1944)
Nøytralien

Fargelitografi trykket i fem farger på middels
Arket: 590-597x551-560 mm Motivet: 540x500 mm
tynt beige papir
Signert med blyant nede t.h.: Edv. Munch

1915
Sch. nr. 459. Woll nr. 527.

Vurdering
NOK 100 000–150 000

Auksjonert tirsdag 29. november 2005 kl 19:45

Tilslag NOK 150 000

Neutralia (Girls picking apples)
Colourlithograph printed in five colours on medium thin beige paper
Sheet: 590-597x551-560 mm Image: 540x500 mm
Signed in pencil lower right: Edv. Munch
1915
Sch. no. 459. Woll no. 527.