Auksjon tirsdag 29. november 2005 kl 19:45
Munch, Edvard(1863-1944)
Christian Sinding

Litografi trykket i sort på middels tynt gulhvitt
Arket: 635-637x501 mm Motivet: 275x220 mm
papir, doublert
Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch

Påtegnet med blyant av kunstneren nede t.h.: Dette er Sinding slig han ikke vil se ud.
1912
Sch. nr. 359. Woll nr. 396.
Christian Sinding (1856-1941) var en norsk komponist.

Vurdering
NOK 25 000–30 000

Auksjonert tirsdag 29. november 2005 kl 19:45

Tilslag NOK 34 000

Christian Sinding
Lithograph printed in black on medium thin cream wove, laminated
Sheet: 635-637x501 mm Image: 275x220 mm
Signed in pencil lower right: Edv Munch
Annotated in pencil by the artist lower right:
Dette er Sinding slig han ikke vil se ud. (This is Sinding as he doesn't want to look.).
1912
Sch. no. 359. Woll no. 396.
Christian Sinding (1856-1941) was a Norwegian composer.