Auksjon tirsdag 29. november 2005 kl 19:45
Munch, Edvard(1863-1944)
Kvinneportrett. Frøken Harder

Radering trykket i sort på middels tykt beige
Arket: 306x241 mm Motivet: 207x145 mm
papir
Signert med blyant nede t.h.: Edv Munch

1908
Sch. nr. 267. Woll nr 299.

Vurdering
NOK 30 000–40 000

Auksjonert tirsdag 29. november 2005 kl 19:45

Tilslag NOK 35 000

Woman's Portrait. Miss Harder
Intaglio print printed in black on medium heavy cream wove
Sheet: 306x241 mm Image: 207x145 mm
Signed in pencil lower right: Edv Munch
1908
Sch. no. 267. Woll no. 299.