Auksjon tirsdag 29. november 2005 kl 19:00
Fearnley, Thomas(1802-1842)
Skoginteriør med to figurer 1839

Radering, lysmål
26x26
Signert og datert i platen nede t.h.: Thos. Fearnley fect. 1839

Gjengir speilvendt samme motiv som Fearnley malte i 1839: Skogsinteriør ved Lucerne.

Vurdering
NOK 6 000–8 000

Auksjonert tirsdag 29. november 2005 kl 19:00

Tilslag NOK 8 000