Auksjon tirsdag 30. mai 2006 kl 18:00
Krohg, Christian(1852-1925)
Adjø da!

Olje på lerret
80x48
Signert nede t.h.: C. Krohg

Påtegnet med tittel på baksiden, på blindrammen.

Utstilt:

Norges Jubilæumsutstilling 1914.

Vurdering
NOK 150 000–200 000

Auksjonert tirsdag 30. mai 2006 kl 18:00

Tilslag NOK 185 000

LITTERATUR: Oscar Thue; Knut Berg red.: Christian Krohg, Oslo 1997.

Christian Krohg stortrivdes på Torvet 8, som lå midt i Kristianias sentrum med liv og larmende virksomhet på alle kanter. Det var slett ikke bare lærergjerningen som opptok ham, men alt som foregikk i atelierene, samværet med dem som hadde sin gang der. (Christian Krohg ble utnevnt til professor ved Akademiet i 1909). De unge pikene som arbeidet som modeller på Akademiet, fascinerte ham. Mange av dem var yngre enn hans egne barn og tilhørte en generasjon som var friskere, freidigere, mer frimodig, med større livsglede enn kvinnene i 1880-årene. …Disse unge kvinnenes umiddelbare, naturlige vesen tiltalte ham. Krohg brydde seg ikke om å male sine modeller i en eller annen kunstig stilling på podiet. Han skildret dem i de mest dagligdagse situasjoner. …Motivene er legio, og de fleste av dem er utført i flere versjoner. Titlene sier noe om det journalistisk forte og snapshotaktige som preger bildene fra denne tiden. Modellbildene betydde en utvidelse og berikelse av Krohgs kunstneriske form. Samtidig knyttet han med dem trådene tilbake til arbeider fra 1880-årene. S. 266.