Spesialister på Edvard Munch, og eldre og moderne kunst av høy kvalitet.

Avsluttet
Grev Wedels Moderne og Klassiske, del 1

Auksjon tirsdag 30. mai 2006 kl 18:00

Gamle Logen Store Sal

Gjøs, Ferdinand (1790-1852)
Tuengen i Vestre Aker

Olje på lerret
46x62
Usignert

Påtegnet på baksiden, på blindrammen og på rammen: "Tuengen i V. Aker dengang tilhørende Statsraad Sønnichsen (?). Personene forestiller: Statsraadinde Caroline Sønnichsen f. Malte. Fru professor Messel, frk. Amalie De Bretteville. Malt af Gjøs".

Auksjonert tirsdag 30. mai 2006 kl 18:00

Vurdering
NOK 60 000–80 000

Usolgt

Ferdinand Gjøs er mest kjent for noen portretter og noen få landskapsprospekter i olje, som dette maleriet er et eksempel på. Det er ikke mange malerier som med sikkerhet kan sies å være fra hans hånd, så det er en begivenhet når et slikt maleri kommer for salg! Gjøs utdannet seg først som håndverksmaler og var senere elev av Johannes Flintoe ved Den kongelig Tegneskole høsten 1824. I sin kunstneriske karriere står han i en for tiden vanlig mellomstilling mellom håndverks- og kunstmaler. For å kunne livnære seg som maler i Norge på denne tiden, måtte man bestryke vegger og male teaterdekorasjoner i tillegg til en mer kunstnerisk produksjon av staffelimalerier. Også når det gjelder uttrykksform står han i en mellomstilling mellom det dominerende empiremaleriet og det nye romantiske maleriet. Empirepreget kjennetegnes ved at hans malerier gjerne har en noe tegnet karakter, med nøyaktig utførte detaljer i en kjølig koloritt. Han maktet allikevel å gi bildene en helhetlig atmosfærisk behandling, som gjør bildene mindre stive og tørre i forhold til mange av samtidens prospektmalere. Gjøs arbeidet med lys og skyggepartier i bildet på moderne romantisk vis, selv om han ikke gjennomførte det på like mesterlig måte som hans samtidige, J. C. Dahl. Nå var det jo også slik at J. C. Dahl gjorde det som måtte til for å få en rent kunstnerisk karriere, han reiste ut.