Spesialister på Edvard Munch, og eldre og moderne kunst av høy kvalitet.

Avsluttet
Grev Wedels Moderne og Klassiske, del 1

Auksjon tirsdag 30. mai 2006 kl 18:00

Gamle Logen Store Sal

Tidemand, Adolph (1814-1876)
Nabokonens råd 1855

Olje på lerret
24x30
Signert og datert nede t.h.:Tidemand 55

Auksjonert tirsdag 30. mai 2006 kl 18:00

Vurdering
NOK 400 000–600 000

Tilslag NOK 330 000

LITTERATUR: Lorentz Dietrichson: Adolph Tidemand, hans Liv og hans Værker, Christiania 1878, i kronologisk fortegnelse under året 1855, nr 460: "En Signekjærring støber over et sygt Barn, i svenske Kostumer. Oslo. Tilh. Dr. Aug. Tidemand.", s. 2, 195.

Maleriet er malt på en tid som regnes som Tidemands beste. Høydepunktet i hans karriere er i perioden 1850 til 1865.

Den 23. mai 1855 bega Tidemand seg til Norge på studietur. Han var i Valdres og på Voss. Han var i Vikør, i Mandal hos sin svoger og i Christiania. Han utførte flere malerier i Christiania, og dette er ett av dem, som antagelig ble utført her i 1855. Han fikk en bestilling på to malerier under sitt opphold i hovedstaden, et Portrait af Grosserer Thorvald Meyers tvende Døttre. … Dietrichson skriver videre om denne bestillingen og maleriet vi har med: For samme Bestiller fremstod omtrent samtidig "To Smaapiger, der bringer Gaver til en Moder med et sygt Barn", ligesom han ved denne tid gjentog "Signekjærringen", der støber over et sygt Barn, tilhørende Kunstnerens Broder, Dr. A. Tidemand. Kostymerne i dette Billede ere fra Dalarne - en Reminiscents fra Rejsen i 1852. S. 2, 29.
Som oftest reiste Tidemand til Norge på studietur for å studere folkelivet, men det hendte også at han reiste andre steder. Tidlig i sin kunstneriske karriere malte han folkeliv i Italia og i 1852 reiste han altså til Dalarne i Sverige. Som det står i Norsk kunstnerleksikon: Etter midten av århundret besøkte han Norge i alt 14 ganger, og dessuten Sverige og Danmark noen ganger. Turen i 1852 var usedvanlig for så vidt som han, etter å ha vært innom Christiania, brukte det meste av tiden til en studiereise i Värmland og Dalarne, sammen med Bengt Nordenberg, som stod i et uformelt elevforhold til Tidemand.