Auksjon tirsdag 14. november 2000 kl 19:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Kortspillere i Elgersburg

Radering
28x34,5
Signert med blyant nede t. h.: Edv Munch
Påtegnet av kunstneren med blyant nede t.h.: Uforstålet Plade

Sch.nr. 240. MM G 114. Fra 1906.
Registreringsbevis fra Munch-museet medfølger.

Vurdering
NOK 30 000–40 000

Auksjonert tirsdag 14. november 2000 kl 19:00

Usolgt