Auksjon tirsdag 14. november 2000 kl 19:00
Munch, Edvard(1863-1944)
To mennesker

Radering
32,3x39,8
Signert med blyant nede t. h.: Edv Munch

Sch.nr. 398. Fra 1913. Registreringsbevis fra Munch-museet medfølger.

Vurdering
NOK 80 000–100 000

Auksjonert tirsdag 14. november 2000 kl 19:00

Tilslag NOK 140 000