Auksjon tirsdag 14. november 2000 kl 19:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Knut Hamsun

Radering
51x33
Usignert

Sch.nr. 52. Fra 1896. Registreringsbevis fra Munch-museet medfølger.

Vurdering
NOK 20 000

Auksjonert tirsdag 14. november 2000 kl 19:00

Tilslag NOK 36 000