Auksjon tirsdag 27. november 2007 kl 19:00
Munch, Edvard(1863-1944)
Kvinnen og hjertet

Radering trykket i svart på middels tykt gulhvitt
Arket: 511x330 mm Motivet: 250x242 mm
papir
Usignert

Trykkerens signatur i blyant nede t.v.: O Felsing Berlin gdr.
Stemplet med 3 stempler på verso: 1. "Munch-Museet". 2. "Fra Edvard Munchs testamentariske gave Oslo Kommune". 3. "Munch-museet 1968 Bo nr. 37-14 (årstall og siffer skrevet inn med penn) Sch.nr.".
1896
Sch. nr. 48. Woll nr. 55.

Vurdering
NOK 150 000–200 000

Auksjonert tirsdag 27. november 2007 kl 19:00

Tilslag NOK 180 000